Wat betekent Yin en Yang?

Deze tekst schreef ik over Yin en Yang, om je een voorbeeld te geven van wat ik kan schrijven op je Facebookpagina: 
 
Yin en Yang. 
Iedereen kent het symbool, maar wat betekent het nu eigenlijk?
 
Het Chinese symbool staat voor de dualiteit, die overal in terug te vinden is. Het lijkt of Yin en Yang tegengesteld zijn aan elkaar, maar eigenlijk vullen ze elkaar aan. Het één is er niet zonder het ander en kan niet benoemd worden zonder het te vergelijken met het ander. Wat zou ‘goed’ betekenen als er geen ‘kwaad’ zou bestaan? Wat zou ‘warm’ zijn zonder de vergelijking met ‘koud’? Het één is niet beter dan de ander, er is geen oordeel. Bovendien is er nooit sprake van totaal Yin of Yang, in het universum dat Tao wordt genoemd is altijd sprake van beweging.
 
De cirkel is het symbool voor Tao. De zwarte kant in de cirkel is Yin en de witte Yang. De witte stip in het zwarte deel en de zwarte stip in het witte deel geven aan dat iets nooit 100% Yin of Yang is. Ze zijn met elkaar verbonden. Als iets te veel Yin is, remt Yang af en wanneer er te veel Yang is, zorgt Yin weer voor de balans de andere kant op.
 
Ook de lijn die de scheiding aangeeft tussen beide delen is geen rechte lijn, maar een S-vorm. Dit geeft aan dat er geen duidelijke scheidslijn is, maar dat er sprake is van een dynamisch proces. Je kunt het dus zo zien dat Yin en Yang onderdelen zijn van een eenheid, de Tao, die elkaar veroorzaken en in stand houden.
 
Yin staat o.a. voor donker, de maan, water, ijs, onder, koud, passief, stilte, vrouwelijkheid.
Yang staat o.a. voor licht, de zon, stoom, boven, warm, actief, beweging, mannelijkheid.
Hoewel Yin staat voor vrouwelijkheid en Yang voor mannelijkheid, komen beiden in een persoon voor. Een vrouw heeft ook mannelijke eigenschappen en een man vrouwelijke eigenschappen, die bij iedereen ook in een eigen verhouding aanwezig zijn.
 
Wanneer Yin en Yang uit balans raken, kan op den duur ziekte ontstaan. Er zijn verschillende factoren die hier invloed op hebben: voeding, dagelijkse activiteiten, beweging, het weer, toxische stoffen, de constitutie en met name de emotionele belevingen.
 
Oosterse massages hebben als doel Yin en Yang weer in balans te brengen en je levensenergie weer optimaal te laten stromen.