Trauma en herstel

Een beleven van een trauma heeft als gevolg dat het zenuwstelsel in een constante alerte toestand blijft staan. Op den duur heeft dit uitputting als gevolg.

Omdat er herbelevingen in de slaap kunnen optreden, kan er serieus slaapgebrek ontstaan. Na een traumatische gebeurtenis kan het slachtoffer allerlei verschillende emoties voelen, die heftiger zijn dan normale emoties: boosheid, machteloosheid, hulpeloosheid, minderwaardigheidsgevoel, verdriet, onveilig, onbegrepen, verlies van vertrouwen in mensen en de wereld.

Het slachtoffer is niet in staat om hier op een goede manier mee om te gaan, dus wordt er de strategie van vervlakking ingezet. Dit lijkt een goed beschermingsmechanisme, maar het slachtoffer verliest alle verbinding met zichzelf.

Om te kunnen helen is een positieve omgeving heel belangrijk en opbouw van vertrouwen. Er zal afwisselend behoefte zijn aan afstand en intimiteit. Als hier niet met begrip op gereageerd wordt, kunnen de klachten verergeren, doordat het slachtoffer zich wederom machteloos en geïsoleerd voelt. Veel slachtoffers van seksueel misbruik ontwikkelen lichamelijke klachten als gevolg van de hyperactiviteit van het zenuwstelsel.

De eerste stap in het herstel is het gevoel van macht en veiligheid terugkrijgen. Daarna mag het slachtoffer rouwen en herinneren wat er is gebeurd om vervolgens het dagelijkse leven weer op te kunnen pakken.

De 3 fasen van herstel zijn dan in deze volgorde van belang als het slachtoffer hulp krijgt. Eerst moet de aandacht liggen op zelfzorg en moet het slachtoffer voelen dat ze veilig is. Lichaamswerk kan hierin helpend zijn. Als het slachtoffer zich veilig genoeg voelt kan fase 2 van het herstel beginnen, herinnering aan het trauma. Hierbij wordt het slachtoffer geconfronteerd met de heftige emoties die met het trauma gepaard gaan. In de laatste fase mag het slachtoffer werken aan het herstellen van verbondenheid, de relaties in haar omgeving.

Voor een therapeut is het wel goed om te leren wat trauma met mensen doet en hoe je er het beste mee omgaat.