Het drama van het begaafde kind

Het boek gaat in op het belang van het goed kennen van eigen emoties en de drijfveren van onze ouders. Hoe wij onze jeugd hebben ervaren is bepalend voor hoe wij met anderen omgaan en hoe wij onze eigen kinderen opvoeden. Inzicht in welke behoeften we bevredigd willen zien en waarom, maakt ons vrij van dwangmatig onbewust gedrag. We kunnen stoppen op zoek te gaan naar het vervullen van onze kinderlijke behoeften omdat dat een gepasseerd station is. Die tijd is geweest en we kunnen andere mensen niet als vervanging gebruiken om onze frustratie op te uiten.

Dat deed me nadenken over mezelf, welke behoeften probeer ik te vervullen? Waarom ben ik therapeut, welke behoefte vervul ik daarmee in mezelf? Elke dag kan ik reflecteren op mezelf waarom ik doe wat ik doe en welke motivatie daar achter zit. Loslaten van wat je niet meer terug kunt halen en focussen op wat je in dit moment nodig hebt.

Als therapeut is het heel zinvol om hier verder op in te gaan bij een cliënt. Inzicht in de achtergrond van iemands behoefte kan de client verder helpen in zijn/haar persoonlijke proces. Als een cliënt kan inzien dat het zoeken naar bevestiging van zijn/haar overtuigingen een zinloze missie is, kan hij/zij zich gaan richten op de toekomst en vrij worden van saboterend gedrag, dat voortkomt uit die overtuigingen.